Details

Title

Jerzy Kolendo (9 June 1933 – 28 February 2014)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2015

Volume

Rok LIX

Numer

Zeszyt 1-2 (199-200)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

293-298

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2015

Type

Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0043-5155
×