Szczegóły

Tytuł artykułu

Jerzy Kolendo (9 June 1933 – 28 February 2014)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2015

Wolumin

Rok LIX

Numer

Zeszyt 1-2 (199-200)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

293-298

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2015

Typ

Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×