Details

Title

Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2010

Volume

Rok LIV

Numer

Zeszyt 1 (189)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

1-6

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2010

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0043-5155
×