Szczegóły

Tytuł artykułu

Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2010

Wolumin

Rok LIV

Numer

Zeszyt 1 (189)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

1-6

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2010

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×