Szczegóły

Tytuł artykułu

Rzadki denar Septymiusza Sewera z legendą rewersu BONA SPES z Wiednia

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2010

Wolumin

Rok LIV

Numer

Zeszyt 1 (189)

Autorzy

Współtwórca

Skórska, Joanna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

73-83

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×