Details

Title

Finds of medieval coins from Łosień (part of Dąbrowa Górnicza)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2009

Volume

Rok LIII

Numer

Zeszyt 1 (187)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

57-65

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2009

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×