Szczegóły

Tytuł artykułu

Münzgewichte und Münzwaagen aus Österreich mit ausgewählten Beispielen aus ehemals östereichischen Ländern

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2009

Wolumin

Rok LIII

Numer

Zeszyt 1 (187)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

88-90

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2009

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×