Szczegóły

Tytuł artykułu

Eugeniusz Mrowiński (1930–2009)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2009

Wolumin

Rok LIII

Numer

Zeszyt 1 (187)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

93-94

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2009

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×