Szczegóły

Tytuł artykułu

Strona tytułowa i redakcyjna

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2009

Wolumin

Rok LIII

Numer

Zeszyt 2 (188)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2009

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×