Szczegóły

Tytuł artykułu

Monety z badań Zamku w Działdowie w 2008 roku (uwagi o obiegu monetarnym w Prusach w XV–XVII wieku)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2009

Wolumin

Rok LIII

Numer

Zeszyt 2 (188)

Autorzy

Współtwórca

Skórska, Joanna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

234-244

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2009

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×