Details

Title

Metal analyses of selected coins found in Działdowo

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2009

Volume

Rok LIII

Numer

Zeszyt 2 (188)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

245-247

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2009

Type

Materiały dodatkowe / Supplementary materials

Identifier

ISSN 0043-5155
×