Details

Title

Pavel Radomĕrský (1926–2008)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2009

Volume

Rok LIII

Numer

Zeszyt 2 (188)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

287-288

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2009

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0043-5155
×