Szczegóły

Tytuł artykułu

Le menzioni di Aristotele nel Kitāb al-ifāda wa-l-iʿtibār di ʿAbd al-Laṭīf. Appunti preliminari in vista della prima traduzione italiana del Racconto d’Egitto

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2019

Wolumin

vol. LVI

Autorzy

Słowa kluczowe

Kitāb al-ifāda wa-l-iʿtibār ; ʿAbd al-Laṭīf ; Aristotle ; references

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

11-28

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2019.11.29

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/for.2019.130702 ; ISSN 0015-5675

Źródło

Folia Orientalia; 2019; vol. LVI; 11-28
×