Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane problemy związane ze zmianą umowy międzynarodowej w trybie tacit acceptance

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2010

Numer

No XXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

131-143

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2010; No XXVI; 131-143
×