Szczegóły

Tytuł artykułu

Reguły rotterdamskie - geneza powstania

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2010

Numer

No XXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

265-308

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2010

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2010; No XXVI; 265-308
×