Szczegóły

Tytuł artykułu

Między filozofią języka i metafizyką. P.F. Strawsona koncepcja osoby w świetle fenomenologii hermeneutycznej Paula Ricoeura

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2019

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

język ; metafizyka ; osoba ; semantyka (semantyczna teoria języka) ; hermeneutyka (hermeneutyczna teoria języka)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

359-371

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2020.01.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2019.130926 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2019; No 4; 359-371
×