Szczegóły

Tytuł artykułu

Park publiczny w kompozycji przestrzennej osiedla przemysłowego, na przykładzie osiedla Crespi d’Adda we Włoszech

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Słowa kluczowe

urbanistyka ; osiedla i kolonie robotnicze ; kompozycja zieleni

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

289-298

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 289-298
×