Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne wieże Barcelony i ich rola w kompozycji hybrydowej struktury urbanistycznej metropolii

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Słowa kluczowe

budynki wysokościowe ; miasto historyczne ; kompozycja urbanistyczna ; hybrydowa struktura urbanistyczna ; sylwetka miasta

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

243-266

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 243-266
×