Details

Title

Review of the book: Böhm, Aleksander. 2016. “O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Issue

vol. XLIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

383-388

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Source

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 383-388
×