Szczegóły

Tytuł artykułu

„Wolny rynek – lepsze miasto? 25 lat wolnorynkowych doświadczeń polskiej architektury” Monografia pod reakcją ArturaJasińskiego. Kraków, S.A.R.P. 2016

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

389-399

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 389-399
×