Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie angielskich skwerów miejskich w krajobrazie zurbanizowanym

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Słowa kluczowe

krajobraz miasta ; miejskie ogrody publiczne ; genius loci

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

233-240

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 233-240
×