Szczegóły

Tytuł artykułu

Idea formy otwartej Oskara Hansena jako podstawa kształtowania obiektów kultury warunkujących rewitalizację przestrzeni

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Słowa kluczowe

forma otwarta ; Hansen ; park sceniczny ; rewitalizacja

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

127-140

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 127-140
×