Details

Title

Artur Jasiński „Architektura i urbanistyka Izraela” Kraków: Oficyna Wydawnicza KrakowskiejAkademii im. Frycza Modrzewskiego, 2016

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Issue

vol. XLIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

401-407

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Source

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 401-407
×