Szczegóły

Tytuł artykułu

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (Park Śląski) – historia obiektu, kompozycja przestrzenna

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Park Śląski ; historia i rozwój projektu ; kompozycja roślinności

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

203-213

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 203-213
×