Szczegóły

Tytuł artykułu

Od zespołu pałacowo-parkowego do terenów zieleni miejskiej – park miejski w Siemianowicach Śląskich

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2016

Numer

vol. XLIV

Autorzy

Słowa kluczowe

rodzina Henckel von Donnersmarcków ; zespół pałacowo-parkowy ; park miejski ; teren rekreacyjno-wypoczynkowy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

215-222

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038

Źródło

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 2016; vol. XLIV; 215-222
×