Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyzwania agendy terytorialnej Unii Europejskiej do roku 2030

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 273/274

Autorzy

Słowa kluczowe

spatial policy ; social, economic and territorial cohesion ; territorial development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-18

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.10.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 273/274; 7-18
×