Szczegóły

Tytuł artykułu

Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 273/274

Autorzy

Słowa kluczowe

Despatialization ; flow economy ; information society ; spatial economy ; territorial development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

19-28

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.10.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 273/274; 19-28
×