Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzenie szans rozwojowych i odporność a zróżnicowanie regionalne

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 273/274

Autorzy

Słowa kluczowe

Economic resilience ; regional diversification ; innovation ; Economic Development: Urban

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

29-43

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.10.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 273/274; 29-43
×