Szczegóły

Tytuł artykułu

Wymiar społeczny i gospodarczy konkurencyjności terenów poeksploatacyjnych

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 273/274

Autorzy

Słowa kluczowe

Competitiveness ; post-industrial areas ; potential of post-mining areas

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

84-96

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.10.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 273/274; 84-96
×