Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształtowanie jakości życia w miastach w aspekcie mobilności. Studium przypadku projektu CIVITAS DYN@MO

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 273/274

Autorzy

Słowa kluczowe

Life quality ; local development ; megatrends ; sustainable mobility in cities and agglomerations

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

189-201

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.10.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 273/274; 189-201
×