Szczegóły

Tytuł artykułu

Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 273/274

Autorzy

Słowa kluczowe

Financial engineering instruments ; JESSICA initiative ; regeneration ; sustainable urban development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

202-222

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.10.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 273/274; 202-222
×