Details

Title

Profesor Telesfor Poźniak (1932–2019)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

435-438

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.10.23

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2019; vol. LXVIII; No 3; 435-438

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×