Details

Title

Recenzje: Aldona Borkowska, AUTOBIOGRAFICZNA PROZA WIKTORA ASTAFIEWA (OSTATNI POKŁON, WESOŁY ŻOŁNIERZ), Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2018, ss. 243

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

589-592

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.10.23

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2019; vol. LXVIII; No 3; 589-592

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×