Szczegóły

Tytuł artykułu

Filologie, laboratoria, „jednostki specjalne” i „wyspy”. Perspektywa instytucjonalna w badaniu pracowników akademickich urodzonych za granicą

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2019

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

universities in Poland ; academic system ; highly-skilled migrants ; institutional work

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

129-151

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Data

2019.11.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/nauka.2019.131146 ; ISSN 1231-8515

Źródło

Nauka; 2019; No 4; 129-151
×