Szczegóły

Tytuł artykułu

Etologia i co dalej? Niektóre filozoficzne kwestie kształtujące badania zachowania zwierząt

Tytuł czasopisma

Filozofia i Nauka

Rocznik

2019

Wolumin

Tom 7

Numer

Część 2

Autorzy

Słowa kluczowe

etologia ; nauki behawioralne ; instynkt ; przepływ informacji ; redukcjonizm ; zasada oszczędności myślenia ; falsyfikowalność ; procesy subiektywne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

69-89

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Data

2019.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300 - 4711
×