Szczegóły

Tytuł artykułu

Report from Xth European Colloquium On Maritime Law Research Toruń, 20th–21st of September 2018

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2019

Wolumin

No XXXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

133-143

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2019.11.29

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2019; No XXXVI; 133-143

O czasopiśmie

„Prawo Morskie” to wydawane od 1986 r. polskie czasopismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań naukowych w dziedzinie prawa morskiego, prawa morza i prawa środowiska morskiego. Zawiera systematycznie prezentowane wyniki badań i analiz, które mają istotne znaczenie dla teoretyków i praktyków zajmujących się naukowo oraz zawodowo prawem morskim, a także dla administracji morskiej i innych podmiotów związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską. Czasopismo naukowe „Prawo Morskie” jest również przydatnym źródłem zdobywania i pogłębiania wiedzy dla doktorantów i studentów.

Kolegia Redakcyjne:
- Janusz Gilas, Jan Hołowiński, Jan Sandorski (1986-1989)
- Janusz Gilas, Kazimierz Kruczalak, Jan Sandorski (1990)
- Janusz Gilas, Zdzisław Brodecki, Jan Sandorski (1991-1998)
- Zdzisław Brodecki, Janusz Gilas, Mirosław H. Koziński (1999-2000)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Makowski (2000-2001)
- Zdzisław Brodecki, Mirosław H. Koziński, Andrzej Straburzyński (2002)
- Mirosław H. Koziński, Wojciech Adamczak, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Janina Ciechanowicz-McLean, Andrzej Straburzyński (2003)
- Mirosław H. Koziński, Zdzisław Brodecki, Andrzej Straburzyński (2004)
- Mirosław H. Koziński, Leonard Łukaszuk, Andrzej Straburzyński (2005-2006)

Redaktorzy naczelni:
- Mirosław H. Koziński (2007-2015)
- Dorota Pyć od 2016 r.


W 1986 r. został wydany pierwszy tom „Prawa Morskiego”, który jest zbiorem prac poświęconych prawu morskiemu opartych na referatach wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN w Oddziale Gdańskim w latach 1981-1984. Komisja Prawa Morskiego rozpoczęła działalność w 1981 r. i należy do najstarszych komisji tego oddziału. W 2021 r. Komisja obchodziła 40-lecie. W ramach Komisji badania prowadzą specjaliści prawa prywatnego i publicznego podejmujący tematy istotne dla teorii i praktyki prawa morskiego, w tym wychodzące naprzeciw potrzebom polskiej legislacji morskiej. Pierwszy tom „Prawa Morskiego”, jak i każdy następny, stanowią wyraz ugruntowanego przekonania, że prawo morskie to kompleksowa gałąź prawa, w obrębie której należy prowadzić studia m.in. nad: problemami prawa morza, zagadnieniami cywilistycznymi i administracyjnymi przewozów morskich i ochrony środowiska morskiego, problemami pracy na morzu, a także zagadnieniami karnistycznymi działalności ludzkiej na morzu. Drugi tom „Prawa Morskiego” pod redakcją naukową Jana Łopuskiego zatytułowany „Maritime Law and New International Economic Deal” ukazał się w 1988 r. i zawiera artykuły opublikowane w całości w języku angielskim. Kolejne tomy „Prawa Morskiego” często zawierają artykuły naukowe oparte na tekstach wykładów i referatów wygłaszanych w Komisji Prawa Morskiego PAN, która w 1987 r. rozpoczęła współpracę z powołaną wówczas Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego. Od początku, od kiedy „Prawo Morskie” zaczęło być wydawane jako jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone prawu morskiemu, rozwijało się ono skupiając wybitnych prawników morskich, którzy na jego łamach ukazywali wszelkie zawiłości prawa morskiego oraz zachodzące w nim zmiany. W ciągu ponad trzydziestu pięciu lat wydano czterdzieści jeden tomów „Prawa Morskiego”, a czasopismo to znalazło swoje stałe poczytne miejsce w katalogu prawniczej literatury naukowej.

„Prawo Morskie” jest czasopismem recenzowanym. Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.

Rada naukowa

Rada naukowa

• kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, ORCID 0000-0002-9056-3602


• prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Gdański, ORCID 0000-0001-5576-9763

• dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

• prof. Malgosia Fitzmaurice, Queen Mary University of London

• prof. Alina Kaczorowska-Ireland, International & European Union Law, The University of the West Indies, Barbados

• dr Dorota Lost-Siemińska, International Maritime Organization, London

• prof. dr hab. Cezary Mik, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ORCID 0000-0002-6758-1909

• prof. dr hab. Stanisław Pawlak, sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza w Hamburgu


Kontakt

Editorial Office Address

ul. Jana Bażyńskiego 6 80-309 Gdańsk
Poland
dorota.pyc@prawo.ug.edu.pl


×