Szczegóły

Tytuł artykułu

Carriage of pathogenic Leptospira in carnivores at the wild/domestic interface

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

domestic/wildlife interface ; leptospirosis ; spirochetes ; surveillance

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

781-784

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.12.27

Typ

Short Communications

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.131408 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 4; 781-784
×