Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of probiotic and yeast culture supplementation on selected biochemical and immunological parameters of growing lambs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

lambs ; probiotic ; yeast culture ; Saccharomyces cerevisiae ; immunoglobulins

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

5-12

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2020.03.23

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.131413 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2020; vol. 23; No 1; 5-12
×