Szczegóły

Tytuł artykułu

Installation for Concentrated Uniform Heating of Objects by Microwave Radiation

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 66

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

single-wire transmission line ; microwave radiation ; excitement of a surface wave ; wave guide ; vibrator ; reflector

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

295-300

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2020.06.25

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/ijet.2020.131877 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2020; vol. 66; No 2; 295-300
×