Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ powiązań międzynarodowych na możliwości kreowania marki terytorialnej

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 275

Autorzy

Słowa kluczowe

International relations ; territorial brand ; voivodeships

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

9-28

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.12.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 275; 9-28
×