Szczegóły

Tytuł artykułu

Rural Green Tourism Brand in Ukraine: Analysis of Development and Functioning Stages

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 275

Autorzy

Słowa kluczowe

Carpathian sub-brand ; national brand ; rural green tourism ; Ukraine

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

91-114

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.12.30

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 275; 91-114
×