Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjał środowiska przyrodniczego i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2019

Numer

No 275

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

121-124

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.12.30

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2019; No 275; 121-124
×