Szczegóły

Tytuł artykułu

Tendencje nazwotwórcze w chrematonimii społecznościowej II Rzeczypospolitej (na przykładzie nazw stowarzyszeń)

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2019

Wolumin

No 63

Autorzy

Słowa kluczowe

chrematonimia ; socjoideonimy ; nazwy stowarzyszeń ; II Rzeczpospolita

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

209-226

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2019.12.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648

Źródło

Onomastica; 2019; No 63; 209-226
×