Details

Title

Utworzenie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego

Journal title

Onomastica

Yearbook

2019

Volume

No 63

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

361

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Date

2019.12.30

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0078-4648

Source

Onomastica; 2019; No 63; 361
×