Szczegóły

Tytuł artykułu

Beam bond tests of GFRP and steel reinforcement to concrete

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

Vol. 64

Numer

No 4/II

Autorzy

Słowa kluczowe

beam-bond test ; failure ; GFRP ; steel ; reinforcement ; shear stress ; slip

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

243-256

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

15.12.2018

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2018; Vol. 64; No 4/II; 243-256
×