Details

Title

Pamiętniki bezrobotnych 2017. Analiza fenomenu bezrobocia we współczesnej Polsce z perspektywy polityki społecznej i socjologii – wprowadzenie

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2020

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

131-134

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

13.05.2020

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2020.132453

Source

Studia Socjologiczne; 2020; No 1; 131-134
×