Szczegóły

Tytuł artykułu

Autorefleksja i usytuowanie badawcze w socjologicznych studiach nad religią

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2020

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

socjologia religii ; autorefleksja ; usytuowanie ; Polska ; metodologiczny katolizm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

161-186

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

2020.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2020.132474 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2020; No 3; 161-186
×