Szczegóły

Tytuł artykułu

Explicit and implicit description of the factors impacton the NO2 concentration in the traffic corridor

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 46

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

nitrogen dioxide, ; traffic flow ; meteorological conditions, ; random forest, ; linear regression.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

93-99

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

09.03.2020

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aep.2020.132530 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2020; vol. 46; No 1; 93-99

Polityka Open Access


×