Szczegóły

Tytuł artykułu

Bolsa Família. Brazylijski program walki z ubóstwem w doświadczeniu jego beneficjentów

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

ubóstwo ; wykluczenie społeczne ; warunkowe transfery pieniężne ; polityka społeczna ; Brazylia ; Programa Bolsa Família (PBF)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

151-169

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172

Źródło

Kultura i Społeczeństwo; 2014; No 4; 151-169
×