Szczegóły

Tytuł artykułu

Homo poliglottus? Społeczna wartość wielojęzyczności we współczesnej Polsce

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

wielojęzyczność ; kompetencje lingwistyczne ; socjolingwistyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

225-245

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×